4 Mevsim Antalya Fotoğraf Yarışması

 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN: Barış Geçilioğlu

 

YARIŞMANIN KONUSU: 4 mevsim Antalya

 

 

YARIŞMANIN AMACI:                            

4 MEVSİMİ DE FARKLI GÜZELLİKTE YAŞAYAN,  DÜNYANIN NADİDE ŞEHİRLERİNDEN ANTALYA’NIN BU FARKLILIĞINI OBJEKTİFLERİN GÖZÜNDEN YANSITMAK VE YAŞATMAK İÇİN ANTALYA’NIN HERHANGİ BİR YERİNDEN, HERHANGİ BİR ZAMANDA ÇEKİLMİŞ BİR KARE FOROĞRAF İLE ANTALYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE ANLATARAK,  FARKLI VE ÖZEL GÖRSELLERİN ORTAYA ÇIKMASI VE PAYLAŞILMASI.

 

 

TÜRÜ: Fotoğraf Yarışması

KATILIM: Herkese açık

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:                                

Başlangıç Tarihi: 14.07.2021

Son katılım Tarihi: 04.09.2021 (17.10.2021 TARİHİNE UZATILDI.)

Sonuçların Açıklanması: 08.09.2021

 
 
KATILIM ŞARTLARI:

1- Son katılım tarihine kadar 1 fotoğraf gönderilmelidir.

2- Çekilen fotoğrafta hiçbir türlü değişiklik yapılmamalıdır. Fotoğraf çekildiği (saf) haliyle gönderilmelidir. Aksi takdirde katılım geçersiz sayılacaktır.

3- Çözünürlüğü yüksek fotoğraf makinesi veya telefon kullanılmalıdır.

4- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

5- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisinin olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapanların yarışmaya katılımı 1 yıl süreyle kısıtlanır.

6- Yarışmacı, gönderdiği fotoğrafla yarışma şartnamesini kabul etmiş olur. Şartnameye uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.

7- Bu yarışmaya daha önce ödül almış fotoğraflar da gönderilebilir.

8- Yarışmaya katılacak eserlerin Antalya ili sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

9- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu durumla ilgili tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

10- Fotoğraf ve drone çekimleri ile ilgili olarak alınması gereken tüm izinleri almış olmak
katılımcının sorumluluğundadır.

11- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir; ibraz edilmediği takdirde ödül iptal edilebilir.

12- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Son Katılım Tarihi‟nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

13- Yarışma sonuçları tourismbird.com web adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

14- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.

15- Telefon ile çekilecekse telefon yatay tutularak çekilmelidir.

 
 
TELİF (KULLANIM) HAKKI:

1- Ödül kazanan ve sergilemeye seçilen eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme
hakları münhasıran organizasyon kurulu ile eserin sahibine aittir. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için organizasyon kuruluna izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

2- Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda organizasyon kurulunun hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 
3- Ödül ve sergileme alan eserler organizasyon kurulu tarafından kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde ve iletişim araçlarında tanıtım amaçlı kullanma ve sergileme hakkında sahip olacaktır. organizasyon kurulu bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 

4- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait

görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

5- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme ve Seçici Kurulu kararları geçerlidir.
 

6- Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:  

E-posta adresi: iletisim.barisgecilioglu@gmail.com

Instagram: baris_gc

 

 

JÜRİLER:    

Ülkay Atmaca (POYD Başkanı)

Mehmet Gem (SAYD Başkanı)

Cem Çimrin (BEST Ajans)

Selçuk Meral (GM dergi Sahibi)

Hakan Yaman (Fotoğrafçı)

Cem Karaca (Gazeteci- Sandland Direktörü)

Recep Yavuz (Turizmci)

Başak Geçilioğlu (Turizm Öğrencisi)

 

 

ÖDÜLLER:    
  1. LİK ÖDÜLÜ: 5 YILDIZLI OTELDE 5 GÜN 2 KİŞİLİK TATİL (15 EKİM-15 KASIM ARASI)
  2. LİK ÖDÜLÜ: 2 KİŞİYE ANTALYA-ADRASAN-SULU ADA TURU
  3. LİK ÖDÜLÜ: 4 KİŞİLİK SANDLAND ZİYARET BİLETİ
  4. HALİL TUNCER ÖZEL ÖDÜLÜ: GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİ’Sİ KAPAK FOTOĞRAFI

 

NOT:

27-28 EKİM’DE ANTALYA TURİZM FUARI’NDA SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAKTIR.

Tourism Bird Global

Everything About Tourism!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: